shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.581.334
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 maart 2024
Begindatum:6 juni 2017
Naam:BLISS
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2017
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 22 maart 2022
Adres van de zetel: Rue Louis Loiseau 18   bus 1
5000 Namur
Sinds 30 mei 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 6 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Génain ,  Olivier  Sinds 30 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ghislain ,  Paul-Emmanuel  Sinds 21 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".


Naar boven   Terug