shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0676.939.640
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:19 juni 2017
Maatschappelijke Naam:DACA
Benaming in het Frans, sinds 4 september 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Wergifosse 2 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 4 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vennoot of lid Campisi ,  Alexandre  Sinds 4 september 2018
Zaakvoerder Deville ,  Aurélie  Sinds 4 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Devyver ,  Violaine  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 september 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 december 2017
BTW 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2017
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 juli 2017
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 1 december 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug