shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0677.478.088
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 april 2022
Begindatum:22 juni 2017
Naam:VESUVIO
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2017
Adres van de zetel: Rue de Maestricht(VIS) 102
4600 Visé
Sinds 14 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 15 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Nikolov ,  Ivan  Sinds 15 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Nikolov ,  Ivan  (0677.477.890)   Sinds 15 december 2021
Zaakvoerder 0677.477.890   Sinds 14 juni 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Faufra ,  Aline  Sinds 1 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 augustus 2017
Vrijstelling
Sinds 24 augustus 2017
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug