shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0677.568.259
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 augustus 2020
Begindatum:26 juni 2017
Naam:THOMAS SPLIETH SPRL
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2017
Adres van de zetel: Rue Walthère-Dewé 131
4000 Liège
Sinds 1 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
splieth.thomas@hotmail.comSinds 1 juni 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 22 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Splieth ,  Thomas  Sinds 22 juni 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 6 augustus 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 6 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2017
 
Ruwbouw
Sinds 29 juni 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 29 juni 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 juni 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 29 juni 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 29 juni 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 29 juni 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 29 juni 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 juni 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 29 juni 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 29 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 29 juni 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 juni 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 29 juni 2017
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 29 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug