shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0677.969.325
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 januari 2022
Begindatum:6 juli 2017
Naam:SJ CARS
Naam in het Frans, sinds 6 juli 2017
Adres van de zetel: Zoning de la Voie Cuivrée 1   bus 2
5503 Dinant
Sinds 6 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Pierre ,  Simon  Sinds 6 juli 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hyat ,  Benoit  Sinds 27 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2017
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 20 juli 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 20 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 20 juli 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 20 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 juli 2017
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 juli 2017
Btw 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 6 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug