shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0678.625.163
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 mei 2021
Begindatum:14 juli 2017
Naam:HAPPY HOME INVEST
Naam in het Frans, sinds 14 juli 2017
Adres van de zetel: Mont Saint-Martin 5 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 28 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Buono ,  Salvatore  Sinds 28 maart 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 10 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2019
 
Kapper/ kapster
Sinds 26 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  96.021 -  Haarverzorging
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug