shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0679.735.616
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 maart 2021
Begindatum:10 augustus 2017
Naam:Brouns, Jonathan
Sinds 10 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Brouns ,  Jonathan  Sinds 10 augustus 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 29 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Winkin ,  Laurent  Sinds 29 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 augustus 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 16 augustus 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 augustus 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 augustus 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 16 augustus 2017
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 16 augustus 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug