shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.426.987
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 september 2022
Begindatum:24 augustus 2017
Naam:Pro Clean Alliance
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2017
Commerciële Naam:Pro Clean Alliance
Naam in het Frans, sinds 24 augustus 2017
Adres van de zetel: Rue Lemercier(SS) 20
5002 Namur
Sinds 22 december 2017

Doorgehaald adres sinds 26 april 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (2) Larsimont ,  Karol  Sinds 24 augustus 2017
Bestuurder (2) Moreira Ribeiro ,  Priscila  Sinds 24 augustus 2017
Gedelegeerd bestuurder (3) Larsimont ,  Karol  Sinds 24 augustus 2017
Gedelegeerd bestuurder (3) Moreira Ribeiro ,  Priscila  Sinds 24 augustus 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leblanc ,  Céline  Sinds 1 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Gedelegeerd bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".


Naar boven   Terug