shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.523.492
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 mei 2021
Begindatum:29 augustus 2017
Naam:Jean - Louis PROUMEN
Naam in het Frans, sinds 22 augustus 2017
Adres van de zetel: Fond des Bois 2 Stratenplan
4050 Chaudfontaine
Sinds 22 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 22 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Proumen ,  Jean-Louis  Sinds 22 augustus 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 10 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 juli 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 juli 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 10 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug