shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.766.487
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 april 2023
Begindatum:6 september 2017
Naam:La petite opticienne
Naam in het Frans, sinds 30 augustus 2023
Adres van de zetel: Route du Condroz 320   bus 5
4550 Nandrin
Sinds 30 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Feron Jacob ,  Cindy  Sinds 30 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 september 2017
 
Opticien
Sinds 19 september 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 december 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 19 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid opticien
Sinds 18 september 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 september 2017
Btw 2008  32.500  -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 19 september 2017
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 19 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.782 -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug