shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.898.923
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:11 september 2017
Naam:BIOFARM RIGOT
Naam in het Frans, sinds 11 september 2017
Adres van de zetel: Rue Sainte-Anne 13
4317 Faimes
Sinds 20 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Künzli ,  Elodie  Sinds 11 september 2017
Zaakvoerder (2) Rigot ,  Damien  Sinds 11 september 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Billen ,  Murielle  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 11 september 2017
Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 11 september 2017
Btw 2008  10.391  -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 11 september 2017
Btw 2008  46.110  -  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
Sinds 11 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug