shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0680.946.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 oktober 2018
Begindatum:12 september 2017
Maatschappelijke Naam:FONDERIE SR
Benaming in het Frans, sinds 12 september 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de la Gare 36 Stratenplan
5660 Couvin
Sinds 12 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 oktober 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.210  -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.210 -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 8 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.855.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug