shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0680.956.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:12 september 2017
Maatschappelijke Naam:E.E. GROUP
Benaming in het Frans, sinds 12 september 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Broux 9 Stratenplan
4830 Limbourg
Sinds 12 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 12 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Perri ,  Ottavio  Sinds 12 september 2017
Zaakvoerder Quattanens ,  Alexandre  Sinds 12 september 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.697  -  Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.742 -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 9 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 25.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug