shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0681.699.766
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 juni 2020
Begindatum:25 september 2017
Naam:THOMAS FRERES Maçonnerie générale
Naam in het Frans, sinds 25 september 2017
Adres van de zetel: Cligneval 1   bus H
4960 Malmedy
Sinds 25 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Thomas ,  Philippe  Sinds 25 september 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Voisin ,  Jules  Sinds 29 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2017
 
Ruwbouw
Sinds 18 december 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 18 december 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 18 december 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 18 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 18 december 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 18 december 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 18 december 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 18 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug