shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0681.772.220
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 september 2020
Begindatum:2 oktober 2017
Naam:Maeyninckx, Ludovic
Sinds 2 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Maeyninckx ,  Ludovic  Sinds 2 oktober 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 14 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 14 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 2 oktober 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 2 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 2 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 2 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 2 oktober 2017
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 2 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug