shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0682.757.264
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 juni 2022
Begindatum:10 oktober 2017
Naam:L'Ôdlys
Naam in het Frans, sinds 10 oktober 2017
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont(WAN) 1C
4520 Wanze
Sinds 10 oktober 2017

Doorgehaald adres sinds 9 maart 2021(1)
Telefoonnummer:
0470 86 43 27 Sinds 10 oktober 2017(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 10 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Bonjean ,  Dominique  Sinds 10 oktober 2017
Zaakvoerder (4) Servais ,  Pascal  Sinds 10 oktober 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Billen ,  Murielle  Sinds 7 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 2 november 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 2 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug