shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0682.929.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 februari 2023
Begindatum:2 november 2017
Naam:Vanderveck, Séverine
Sinds 2 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vanderveck ,  Séverine  Sinds 2 november 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gerardy ,  Lucie  Sinds 27 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2017
 
Kapper/ kapster
Sinds 2 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 2 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 2 november 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 2 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  96.021 -  Haarverzorging
Sinds 3 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug