shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0683.795.461
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 november 2021
Begindatum:13 november 2017
Naam:Degotte, Serge
Sinds 13 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Degotte ,  Serge  Sinds 13 november 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 6 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2017
 
Ruwbouw
Sinds 13 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 november 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 november 2017
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 november 2017
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 13 november 2017
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 november 2017
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 november 2017
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug