shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0684.671.035
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 september 2020
Begindatum:14 november 2017
Naam:LES LEGENDES
Naam in het Frans, sinds 14 november 2017
Adres van de zetel: Avenue Prince de Liège(JB) 71 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 15 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Cantineau ,  Alan  Sinds 14 november 2017
Zaakvoerder (2) Dernelle ,  Pascal  Sinds 14 november 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dancot ,  Véronique  Sinds 3 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 februari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 9 februari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 9 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug