shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0684.870.973
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 maart 2021
Begindatum:21 november 2017
Naam:Cash Go
Naam in het Frans, sinds 21 november 2017
Adres van de zetel: Rue des Sorbiers 38 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 25 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0457.567.707   Sinds 25 september 2019
Bestuurder Godbil ,  Gérard  Sinds 25 september 2019
Vaste vertegenwoordiger Kairis ,  Christian  (0457.567.707)   Sinds 25 september 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Davin ,  Raphaël  Sinds 22 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 maart 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.191  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
Sinds 21 november 2017
BTW 2008  47.192  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
Sinds 21 november 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.793 -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 26 maart 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug