shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.639.352
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2017
Begindatum:4 december 2017
Naam:J.L.C.FROID & Cie
Naam in het Frans, sinds 4 december 2017
Adres van de zetel: Rue d'Anthée, Ermeton-s.-B. 1   bus a
5644 Mettet
Sinds 15 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Huybrechts ,  Jean-Luc  Sinds 4 december 2017
Zaakvoerder (2) Huybrechts ,  Jean-Luc  Sinds 4 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 november 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 4 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 4 december 2017
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.540 -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 12 november 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug