shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.706.658
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2017
Begindatum:7 december 2017
Naam:TRAITEUR PIERRE HOSSELET
Naam in het Frans, sinds 7 december 2017
Adres van de zetel: Avenue de la Libération, Forv. 17
5380 Fernelmont
Sinds 7 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Hosselet ,  Pierre  Sinds 7 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 20 december 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 20 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 7 december 2017
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 7 december 2017
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 7 december 2017
Btw 2008  77.293  -  Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
Sinds 7 december 2017
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 7 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug