shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0686.570.057
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:18 december 2017
Maatschappelijke Naam:B&BATCONSTRUCT
Benaming in het Frans, sinds 18 december 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Bureau 21 Stratenplan
4621 Fléron
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Hamiot ,  Geoffrey  Sinds 18 december 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Troxquet ,  Vincent  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2018
 
Ruwbouw
Sinds 2 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 februari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 december 2017
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 18 december 2017
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 18 december 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 26 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug