shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0686.684.873
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2017
Begindatum:20 december 2017
Naam:HUGO SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 20 december 2017
Adres van de zetel: Chaussée de Charleroi, Tong. 60
5140 Sombreffe
Sinds 20 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Hottat ,  Hugo  Sinds 20 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 18 januari 2018
 
Leurhandel
Sinds 18 januari 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 18 januari 2018
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 18 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 20 december 2017
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 20 december 2017
Btw 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 20 december 2017
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 20 december 2017
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 20 december 2017
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 20 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  46.190 -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 18 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug