shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0686.891.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2017
Begindatum:28 december 2017
Naam:ProFin Expert
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2021
Afkorting: ProFin Expert scs
Naam in het Frans, sinds 28 december 2017
Commerciële Naam:ProFin Expert scs
Naam in het Frans, sinds 28 december 2017
Adres van de zetel: Rue Arthur Mahaux(BN) 57
5021 Namur
Sinds 28 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tilquin ,  Jonathan  Sinds 31 maart 2021
Bestuurder Tonneau ,  Tracy  Sinds 31 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  73.200 -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 3 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0683.990.253 (ABChild)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 april 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug