shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0686.922.227
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2017
Begindatum:29 december 2017
Naam:COMUNICARE SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 29 december 2017
Afkorting: COMUNICARE
Naam in het Frans, sinds 29 december 2017
Adres van de zetel: Quai Banning 6
4000 Liège
Sinds 21 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 489.950,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

0716.892.356 (The Medical Cloud Company)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug