shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.595.683
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2018
Begindatum:5 januari 2018
Naam:GECIMMO
Naam in het Frans, sinds 5 januari 2018
Adres van de zetel: Rue Ernest-Solvay 471
4000 Liège
Sinds 31 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Florkin ,  Yves  Sinds 5 januari 2018
Bestuurder Kraft de la Saulx ,  Jean  Sinds 31 maart 2019
Bestuurder Laloux ,  Gatien  Sinds 31 maart 2019
Gedelegeerd bestuurder Florkin ,  Yves  Sinds 5 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  66.120  -  Effecten- en goederenhandel
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 5 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

0828.876.183 (Immobilière H.T.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug