shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.658.833
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 februari 2023
Begindatum:8 januari 2018
Naam:G.C.C.V.
Naam in het Frans, sinds 8 januari 2018
Adres van de zetel: Rue de Flémalle 196
4101 Seraing
Sinds 15 februari 2021

Doorgehaald adres sinds 15 december 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Viatour ,  Gérald  Sinds 15 februari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Helmus ,  Elise  Sinds 13 februari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Husson ,  Jean  Sinds 13 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2021
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 2 december 2021
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 2 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 2 december 2021
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 2 december 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 8 januari 2018
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 15 december 2021
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug