shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.761.177
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2018
Begindatum:10 januari 2018
Naam:Dufaux scs
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2018
Adres van de zetel: Rue de Bruxelles 10
4340 Awans
Sinds 10 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 10 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Dufaux ,  Daniel  Sinds 10 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.711  -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2018
Btw 2008  47.715  -  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.711 -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug