shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.766.028
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 januari 2022
Begindatum:12 januari 2018
Naam:Messaoud, Abdelmajid
Sinds 12 januari 2018
Telefoonnummer:
0494948797 Sinds 12 januari 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Multiplatreconnect@hotmail.comSinds 12 januari 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Messaoud ,  Abdelmajid  Sinds 12 januari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nihon ,  Bryan  Sinds 24 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 12 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 12 januari 2018
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 12 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug