shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.769.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)
Sinds 21 mei 2024
Begindatum:10 januari 2018
Naam:ECOPLASTER GROUP
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2018
Adres van de zetel: Rue Raymond-Geenen 84
4020 Liège
Sinds 20 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Sallaoui ,  Brahim  (0523.999.047)   Sinds 10 januari 2018
Zaakvoerder (2)0523.999.047   Sinds 10 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 16 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 16 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 10 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug