shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0687.807.402
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 augustus 2019
Begindatum:11 januari 2018
Naam:GRENAN
Naam in het Frans, sinds 11 januari 2018
Adres van de zetel: Rue du Grand Feu(BU) 140 Stratenplan
5004 Namur
Sinds 11 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Grégoire ,  Charlotte  Sinds 11 januari 2018
Zaakvoerder (2) Naniot ,  Benjamin  Sinds 11 januari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gravy ,  Olivier  Sinds 22 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 23 april 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 23 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 23 maart 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug