shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0689.687.420
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2018
Begindatum:1 februari 2018
Naam:NEW TECH GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 2018
Adres van de zetel: Geraardsbergsesteenweg(Ned) 162 Stratenplan
9400 Ninove
Sinds 1 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Beerens ,  Bjorn  Sinds 1 februari 2018
Zaakvoerder (2) Van Paepegem ,  Dirk  Sinds 1 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 februari 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 15 februari 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 februari 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 13 februari 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 13 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 februari 2018
BTW 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 1 februari 2018
BTW 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 1 februari 2018
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 1 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug