shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.915.567
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2018
Begindatum:8 februari 2018
Naam:NMS INVEST
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2018
Adres van de zetel: Rue Rosa Luxembourg 120   bus B
4630 Soumagne
Sinds 8 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dethier ,  Jean-Philippe  Sinds 23 september 2019
Bestuurder Lincé ,  Olivier  Sinds 23 september 2019
Gedelegeerd bestuurder Dethier ,  Jean-Philippe  Sinds 23 september 2019
Gedelegeerd bestuurder Lincé ,  Olivier  Sinds 23 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 12 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 8 februari 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 februari 2018
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 8 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug