shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0690.733.238
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2018
Begindatum:19 februari 2018
Naam:CHAR-LI
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2018
Adres van de zetel: Rue Velbruck 6
4000 Liège
Sinds 27 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0746.537.041   Sinds 1 oktober 2021
Bestuurder Dubois ,  Laurent  Sinds 27 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Dubois ,  Laurent  (0746.537.041)   Sinds 1 oktober 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur 0746.537.041   Sinds 1 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 20 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug