shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0691.983.053
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 31 maart 2022
Begindatum:13 maart 2018
Naam:Double Vitrage
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2018
Adres van de zetel: Clos du Cheval Blanc 4   bus 1
5590 Ciney
Sinds 28 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 13 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Deblir ,  Gérard  Sinds 13 maart 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Adam ,  Laurent  Sinds 31 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 juni 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 13 maart 2018
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug