shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0692.516.949
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2018
Begindatum:13 maart 2018
Duur entiteit : 1 (in jaren)
Naam:EKW MEDIA
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2018
Afkorting: EKW MEDIA
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2018
Commerciële Naam:EKW MEDIA
Naam in het Nederlands, sinds 13 maart 2018
Adres van de zetel: Limburgstraat 49
2020 Antwerpen
Sinds 7 oktober 2019

Doorgehaald adres sinds 14 februari 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 13 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder Ndabagobetse ,  Natalie  Sinds 13 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).


Naar boven   Terug