shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0692.932.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 oktober 2021
Begindatum:26 maart 2018
Naam:AU MANGE TOUT
Naam in het Frans, sinds 26 maart 2018
Adres van de zetel: Rue Guillaume Lekeu 2 Stratenplan
4802 Verviers
Sinds 26 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Velic ,  Ajk  Sinds 30 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 25 oktober 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 25 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 16 april 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 december 2019
Vrijstelling
Sinds 26 december 2019
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 26 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 9 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 december 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 26 maart 2018
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 26 maart 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 26 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug