shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0694.508.419
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 april 2019
Begindatum:6 april 2018
Naam:DEPANNAGE – GARAGE TESTELMANS
Naam in het Frans, sinds 6 april 2018
Adres van de zetel: Avenue de l'Energie 17 Stratenplan
4432 Ans
Sinds 6 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Testelmans ,  Jean-Louis  Sinds 6 april 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 24 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 24 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2018
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 mei 2018
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 mei 2018
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 1 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 27 april 2018
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 27 april 2018
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 27 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 mei 2018
BTW 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 mei 2018
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 mei 2018
BTW 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 1 mei 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug