shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0694.863.854
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 maart 2022
Begindatum:18 april 2018
Naam:ADI PIZZA
Naam in het Frans, sinds 18 april 2018
Adres van de zetel: Rue de Gembloux(SS) 8
5002 Namur
Sinds 18 april 2018

Doorgehaald adres sinds 16 augustus 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder MORINA ,  SADRI  Sinds 1 januari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Choffray ,  François-Xavier  Sinds 10 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 maart 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 10 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug