shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0695.456.148
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 april 2018
Begindatum:25 april 2018
Maatschappelijke Naam:Bel go Bio
Benaming in het Frans, sinds 25 april 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Celles(HOL) 48 Stratenplan
4250 Geer
Sinds 25 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Devillers ,  Caroline  Sinds 25 april 2018
Bestuurder Devillers ,  Denis  Sinds 25 april 2018
Bestuurder Fockedey ,  Pierre  Sinds 25 april 2018
Bestuurder Jadin ,  Emmanuel  Sinds 25 april 2018
Gedelegeerd bestuurder Devillers ,  Caroline  Sinds 25 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.311  -  Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  10.130  -  Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  10.320  -  Vervaardiging van groente- en fruitsappen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  10.391  -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 240.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug