shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0695.530.184
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 januari 2022
Begindatum:26 april 2018
Naam:L'ARON-FONTAINE
Naam in het Frans, sinds 26 april 2018
Adres van de zetel: Rue de Liège 1
5377 Somme-Leuze
Sinds 26 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Graindorge ,  Philippe  Sinds 26 april 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Valange ,  Olivier  Sinds 20 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 28 april 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 26 april 2018
Btw 2008  10.840  -  Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
Sinds 26 april 2018
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 26 april 2018
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 26 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug