shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0695.677.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 mei 2018
Begindatum:3 mei 2018
Maatschappelijke Naam:Stemme Belgium
Benaming in het Frans, sinds 3 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Capt. Aviateur Jacquet(SL) 44 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 3 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder de Spoelberch ,  Olivier  Sinds 3 mei 2018
Bestuurder Masschelein ,  Paul  Sinds 3 mei 2018
Gedelegeerd bestuurder de Broqueville ,  Benjamin  Sinds 3 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  33.160  -  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 3 mei 2018
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 3 mei 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  30.300 -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 61.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug