shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0695.686.077
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 mei 2018
Begindatum:3 mei 2018
Maatschappelijke Naam:zHome
Benaming in het Frans, sinds 3 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Place de la Rose des Vents 13 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 3 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 3 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Deltenre ,  Stephane  Sinds 3 mei 2018
Zaakvoerder Martin ,  François  Sinds 3 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 1 juni 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2018
 
Ruwbouw
Sinds 1 juni 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 juni 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 juni 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 juni 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juni 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juni 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 juni 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 juni 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juni 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 juni 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 juni 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 juni 2018
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 1 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug