shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0695.704.091
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2018
Begindatum:4 mei 2018
Maatschappelijke Naam:S.K.R.
Benaming in het Frans, sinds 4 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Place François Gérard 8 Stratenplan
4400 Flémalle
Sinds 4 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 4 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Khan Rana Muhammad ,  Bilal  Sinds 4 mei 2018
Zaakvoerder Sharanjit ,  Singh  Sinds 1 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 4 mei 2018
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 mei 2018
BTW 2008  47.526  -  Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 mei 2018
BTW 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 4 mei 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug