shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0695.729.926
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2018
Begindatum:4 mei 2018
Naam:WALLCOOP
Naam in het Frans, sinds 4 mei 2018
Afkorting: WALL
Naam in het Frans, sinds 4 mei 2018
Adres van de zetel: Rue de Steppes 24
4000 Liège
Sinds 4 mei 2018
Telefoonnummer:
042750282 Sinds 1 januari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
wallcoop@dies.beSinds 1 januari 2021
Webadres:
www.dies.be Sinds 1 januari 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk (1)
Sinds 4 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 22 november 2021
 
Leurhandel
Sinds 4 december 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 oktober 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 18 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 januari 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 22 november 2021
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 4 december 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 mei 2018
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 18 mei 2018
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 18 mei 2018
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 18 mei 2018
Btw 2008  86.904  -  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Sinds 18 mei 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.200,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

0539.939.513 (EXPLICITE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug