shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0695.729.926
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2018
Begindatum:4 mei 2018
Maatschappelijke Naam:WALLCOOP
Benaming in het Frans, sinds 4 mei 2018
Afkorting: WALL
Benaming in het Frans, sinds 4 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Steppes 24 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 4 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 4 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder de Wasseige ,  Michel  Sinds 4 mei 2018
Bestuurder Drèze ,  Benoit  Sinds 4 mei 2018
Bestuurder Fléron ,  Joseph  Sinds 4 mei 2018
Bestuurder Geenen ,  Chrystelle  Sinds 4 mei 2018
Bestuurder Maréchal ,  Paul  Sinds 4 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  86.904  -  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Sinds 18 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 6.200 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
0539.939.513   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2018
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug