shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0696.638.756
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 mei 2018
Begindatum:18 mei 2018
Maatschappelijke Naam:METALWIN
Benaming in het Frans, sinds 17 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Mont 28 Stratenplan
4130 Esneux
Sinds 17 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 17 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Charlot ,  Frédéric  Sinds 17 mei 2018
Zaakvoerder Laurensis ,  Stéphane  Sinds 17 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 juli 2018
BTW 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 1 juli 2018
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 700 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug