shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0696.662.314
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 mei 2018
Begindatum:22 mei 2018
Maatschappelijke Naam:JCP CLEANING
Benaming in het Frans, sinds 22 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Bois de Lahaut(BN) 25 Stratenplan
5021 Namur
Sinds 1 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Zaczek ,  Jean-Christophe  Sinds 22 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 21 juni 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 juni 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 juli 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 mei 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 30 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 30 mei 2018
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 30 mei 2018
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 30 mei 2018
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 30 mei 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 30 mei 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 4 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug