shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.742.270
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 mei 2022
Begindatum:22 juni 2018
Naam:T & T
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2018
Adres van de zetel: Rue Pairelle(Thy) 131
5651 Walcourt
Sinds 22 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Smeekens ,  Aurélien  Sinds 22 juni 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Walgraffe ,  René  Sinds 20 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2018
 
Ruwbouw
Sinds 28 juni 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 28 juni 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 juni 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 28 juni 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 28 juni 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 28 juni 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 juni 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 28 juni 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 28 juni 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 28 juni 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 28 juni 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 28 juni 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 28 juni 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 juni 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug