shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0699.499.662
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 februari 2022
Begindatum:2 juli 2018
Naam:LDMH
Naam in het Frans, sinds 2 juli 2018
Adres van de zetel: Rue de Campine 200
4000 Liège
Sinds 2 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Doyen ,  Laurent  Sinds 3 maart 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Devyver ,  Violaine  Sinds 14 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 2 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug